Tag Archives: khoảng cách truyền mạng

Công nghệ beamforming rút ngắn khoảng cách truyền mạng

Mạng 6G

Thế hệ tiếp theo của thế hệ mạng 5G được ra đời chính là mạng di động 6G với công nghệ beamforming. Cùng với sự phát triển công nghệ, các nhà nghiên cứu đã rút ngắn khoảng cách truyền mạng nâng cấp lên thế hệ mới. Đây được xem là bước tiến mới đánh giá […]