Tag Archives: thủ thuật hữu ích

Thủ thuật tìm kiếm bằng Safari nhanh chóng

thủ thuật hữu ích trên Safari

Hầu hết các tab được mở trong trình duyệt Safari trên iOS người dùng không tìm kiếm lại lịch sử của chúng. Việc vuốt chúng bằng ngón tay để tìm các tab trong Safari khiến người dùng gặp sự cố. Điều này dễ thấy khi một số người dùng phải mở tab mới và truy […]