Thống nhất dữ liệu Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch

Dịch bệnh ập đến đã tấn công mọi nơi trên thế giới. Chính điều này đã thách thức các chính phủ phải hành động kịp thời để kiểm soát sự lây lan của đại dịch. Các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong khi nguồn lực hạn chế và năng lực công nghệ kém. Các biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ kể từ khi các ca bệnh đầu tiên được phát hiện để kiểm soát nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Trung tâm Công nghệ chống COVID-19 là nơi thống kê số trường hợp được xác nhận và thu hồi COVID-19 tại Việt Nam. Từ đó đưa ra cái nhìn toàn diện, rõ nét về chiến lược kiểm soát dịch bệnh.

Trung tâm Công nghệ chống dịch quốc gia triển khai các giải pháp công nghệ

Xây dựng giải pháp công nghệ
Xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu

Lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng chống dịch bệnh do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành lập, có tên gọi là Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch bệnh quốc gia (Trung tâm). Đây sẽ là đầu mối điều phối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ. Hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch. Trung tâm Công nghệ chống dịch bệnh quốc gia được đặt tại tầng 14. Trụ sở Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Về việc triển khai các giải pháp công nghệ vào phòng, chống dịch bệnh. Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7. Phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, Bộ sẽ thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Trụ sở của trung tâm được đặt tại tầng 14, Trụ sở Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông). Tòa nhà VNTA (số 68 Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa. Sẽ làm Giám đốc, phụ trách điều hành chung.

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế sẽ là Phó Giám đốc phụ trách kết nối giữa các bên liên quan. Về công nghệ và y tế, căn cứ thực tiễn chống dịch. Đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức. Xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ

ứng dụng khai báo y tế
Doanh nghiệp triển khai ứng dụng khai báo y tế cá nhân bằng quét mã QR code

Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức. Doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác. Liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch bệnh. Quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử. Dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch. Và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch. Giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch bệnh…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định giao cho Bộ Y tế và Bộ Thông tin. Và Truyền thông quyết định một số công nghệ áp dụng bắt buộc phục vụ công tác phòng chống bệnh. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc chủ động phòng chống. Và phòng chống hiệu quả. Các giải pháp công nghệ này thì không chỉ cho chống dịch. Mà còn có thể sử dụng lâu dài cho các đại dịch truyền nhiễm khác. Có thể xảy ra trong tương lai. Thông điệp 5K + vaccine trở thành thông điệp 5K, vaccine và công nghệ.

Chúng tôi mang tin tức đến bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *